مديری قوی / کارآمد / باکفايت / پرنشاط / مصمم / شاداب / تشنه و علاقمند به کار/ شجاع /بااخلاص /پرحوصله / دلسوز / باهمت / مقتدر / تلاشگر بی‌وقفه/ هوشمند / معتقد و پايبند به قانون اساسی / توانا در تحکيم پايه‌ها و سازه های چشم‌انداز بيست ساله‌ی نظام / توانا برای برچيدن موانع و مشکلات موجود / توانا برای مديريت بودجه‌ی کشور / مومن به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی / توانا برای افزودن به ثروت فعلی کشور / توانمند در عينی کردن اثر تلاش‌های گذشته در زندگی مردم / متوجه به برنامه‌ريزی عدالتخواهانه برای کشور / داراب برنامه برای برچيدن فقر / دارای روحيه مبارزه‌ی واقعی با فساد / دارای برنامه برای کاهش فاصله‌ی طبقاتی / دارای برنامه برای تعميق باورهای دينی / مومن به استقلال کشور / دارای برنامه برای به کارگيری ظرفيت های همه‌جای کشور / دارای روحيه مردمی / مومن به مردم و نيروی مردمی / معتقد به حق مردم / صميمی با مردم / مجاهد و پيگير برای مردم / دارای عزم جدی برای ريشه‌کنی فقر و فساد / درک‌کننده‌ی مشکلات معيشتی مردم و خصوصاْ اقشار محروم / پيگير برای پيشرفت کشور و توسعه‌ی صحيح اقتصادی / متوجه دين و دنيای مردم / ارائه‌دهنده‌ی برنامه‌ها، اهداف و راهبردهای مشخص برای خود برای مردم / توانمند در معنا کردن عدالت در عمل برای مردم / پيگير برای توسعه و پيشرفت همراه با عدالت در کشور / محو نشده در توسعه همراه با بی‌توجهی به اقشار ضعيف جامعه

انتخابات از ديدگاه رهبري

انتخابات از ديدگاه رهبري نماد همبستگي ملي و مشارکت عمومي شرکت فعال در انتخابات رياست جمهوري.
انتخاب حق ملت است.
حضور حداکثري و انتخاب هوشمندانه ضامن امنيت و رفاه عمومي.
  در انتخابات هوشمندانه معيارها و برنامه ها قابل دفاعند.
 ۲۷ خرداد ماه حماسه اي ديگر.
 ۲۷ خرداد روز احقاق حق ملت.
شرکت در انتخابات يک وظيفه ملي و ديني است.
 ۲۷ خرداد ماه همه با هم براي سربلندي ايران اسلامي.
حضور مردمي اقتدار ملي _ ۲۷ خرداد روز انجام تکليف.
شور و نشاط اجتماعي زمينه رشد و شکوفايي اقتصادي.
حضور حداکثري ضامن استقلال ملي.
هدف از انتخابات در نهايت حفظ اسلام است."امام خميني(ره)"
انتخابات رياست جمهوري مظهر آزادي،قدرت انتخاب و رشد سياسي ملت است."مقام معظم رهبري"
مساله انتخابات يک امتحان الهي است که گروه گرايان را از ضابطه گرايان ممتاز ميکند و مومنين و متعهدين را از مدعيان جدا مي نمايد."امام خميني"
ملت ايران در اين گزينش ها و در اين انتخابات ها هميشه بيداري و حضور خود را در صحنه اثبات کرده اند. "مقام معظم رهبري"
آنچه بايد بعنوان راهبرد اساسي مد نظر همه باشد،عبارت است از حضور حداکثري مردم."مقام معظم رهبري"
به گونه اي در انتخابات شرکت کنيم که دشمن از دست اندازي به ايران اسلامي و ملت سرافراز ايران مايوس شود.
انتخابات رياست جمهوري از جدي ترين،پرشور ترين و پر جاذبه ترين صحنه هاي مشارکت ملي است."مقام معظم رهبري"
  حضور حداکثري  در انتخابات رياست جمهوري ضامن سربلندي ايران اسلامي
شرکت پرشور در انتخابات رياست جمهوري لازمه تداوم سازندگي و جبران عقب افتادگي.
حضور عمومي در پاي صندوق هاي راي نشانه شادابي و نشاط ملي.
حضور حداکثري در انتخابات رياست جمهوري تضمين کننده توسعه و عدالت اجتماعي.
شرکت گسترده عموم مردم در انتخابات ترسيم کننده افق روشن پيش روي ايرانيان.
حضور انبوه ملت در پاي صندوق هاي راي جلوه غرور ملي.
سرنوشت مذاکرات هسته اي در انتخابات ۲۷ خرداد رقم خواهد خورد، نه در شوراي امنيت.