عباسعلي عليزاده و مرتضي حاجي، مشهورترين دانشجويان دانشگاه هاوايی

 

اونايی که نمی دونن جريان دانشگاه هاوايی چيه اينجا رو کليک کنن.

 

مرتضى حاجى، وزير آموزش و پرورش؛ عليزاده، رئيس دادگسترى تهران؛ احد باقرزاده، معاون وزير دادگسترى و رئيس سازمان تعزيرات حكومتى؛ سيد حسن الحسينى، معاون پارلماني وزارت آموزش و پرورش؛ على اكبر طاهرى، مدیر عامل ساپكو؛ رضا ويسه، مدير عامل سازمان نوسازي و گسترش صنايع؛ محمد ملاكى، مدير عامل شركت ملى گاز ايران و معاون وزير نفت؛ و .... از جمله کساني هستند که از دانشگاه هاوايي مدرک گرفته اند.

اسامى دانشجويان اين دانشگاه به همراه سمت اين افراد و مدرك تحصيلى اخذ شده آنان به اين ترتيب است.

۱. حجه الاسلام عباسعلی علیزاده،  رئيس دادگسترى تهران،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۲. احد باقرزاده،  معاون وزير دادگسترى و رئيس سازمان تعزيرات حكومتى، دكتراى حقوق بين‏الملل‏
۳. حجه الاسلام سيد محمد سجادى،  رئيس يكى از شعبه‏هاى ديوان عالى كشور كه پرونده هاشم آغاجرى در آن بررسى شد،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۴. سيد حسن الحسينى،  نماينده دور ششم و معاون كنونى پارلمان وزارت آموزش و پرورش،  دكتراى علوم سياسى‏
۵. محمد رئيسى،  نماينده مشاركتى دوره ششم از شهر كرد،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۶. بهروز كافى،  از مديران صنعت نفت،  دكتراى مديريت‏
۷. على اكبر طاهرى،  مدیر عامل ساپكو،  دكتراى بازرگانى‏
۸. جمال مظفرى،  قائم مقام منطقه آزاد قشم،  دكتراى مديريت و سيستم بهره ورى‏
۹. رضا ويسه،  مدير عامل سازمان نوسازي و گسترش صنايع،  دكتراى مديريت‏
۱۰. مرتضى حاجى،  وزير آموزش و پرورش،  فوق ليسانس مديريت آموزشى‏
۱۱. بهروز فروتن،  مدير عامل صنايع غذايى بهروز،  ليسانس صنايع غذايى‏
۱۲. محمد ملاكى،  رئيس شركت ملى گاز ايران و معاون وزير نفت،  فوق ليسانس مديريت تكنولوژى‏
۱۳. غلامرضا شهريور،  مدير كل در وزارت تعاون،  دكتراى مديريت تعاون‏
۱۴. سيد محمدامين طالب شهرستانى،  معاون سابق وزارت بهداشت و درمان،  دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۵. حسن جاهد،  معاون وزارت بهداشت و درمان،  دكتراى مديريت خدمات درمانى‏
۱۶. محمد رحيمى،  مشاور وزير آموزش و پرورش،  فوق ليسانس جامعه شناسى‏
۱۷. على رئوف،  معاون وزير آموزش و پرورش،  دكتراى مديريت آموزشى‏
۱۸. نورالدين صفى نيا،  از مديران سابق شهردارى تهران،  فوق ليسانس و دكتراى حقوق خصوصى‏
۱۹. على مقدس زاده،  شهردار سابق منطقه 6،  مهندسى عمران با گرايش آب و خاك‏
۲۰. بهرام بهرامى،  معاون سازمان و ثبت اسناد و املاك كشور،  دكتراى حقوق خصوصى‏
۲۱. مجيد محتشمى،  دبير كل حزب آزادى،  دكتراى مديريت توسعه در ايران‏
۲۲. محمدرضا خباز،  قائم مقام حزب همبستگى و نماينده دور ششم مجلس،  دكتراى علوم سياسى.