نمی دونم چرا اينجور ميگن ولی چون ميگن بايد بهشون جواب داد. هرچه خواستم مطلب رو پخته تر بنويسم دلم نيومد. آخه اين مطلب اينقدر مبتذل هست که ارزش جواب مطقی رو نداشته باشه.اين مغالطه ها درباره پاسخگويی و دولت (اعم از قوه مجريه و سايرين) جمهوری اسلامی مطرح می شود.

از يک طرف بعضی با اين استدلال که اين نهادها زير نظر رهبری فعاليت می کنند می گويند پس لازم نيست به مردم و يا نمايندگان مردم پاسخگو باشند!! بعضی ديگر هم از آن طرف می گويند: هر اشکالی در حکومت باشد‌ (مثلا به قول يکی اگه در زابل پياز گير نياد) ميگن ايراد از رهبريه!!

هيچ کدام از اين دو گروه رهبری و جايگاه آن را درک نکرده اند. آخه يعنی چی که هر کس منصوب کسی بود همه گناهانش بر عهده کسی است که او را منصوب کرده است؟ اگر اين طور بخواهيم بحث کنيم خوب همه چيز به مردم بر ميگرده. چون همين مردم خبرگان را انتخاب کرده اند. خود همين مردم رئيس جمهور را تعيين کرده اند و ساير مسئولين هم به همين شکل.

اگه بخواهيم اين طور بحث کنيم که ديگه هيچ کس برای مطالبه عدالت وجود نخواهد داشت. همه از طرف مردم انتخاب شده اند. (مستقيم يا غير مستقيم) پس ايراد همه اين مسائل به مردم بر ميگرده.


ببخشيد اگه اين روزها نامرتب آپديت ميشه. خدائيش کلی درس دارم. از روز چهارشنبه هم امتحانات پايان ترم شروع ميشه. اول و آخرش هم زبان فرانسه. چهارشنبه امتحان شفاهی دارم و دوشنبه دو هفته بعد هم امتحان کتبی.

فقط اگه خدا به دادم برسه و الا ..........

فعلا يا علی