اگر سخنان رهبر معظم انقلاب را در چند ساله اخير مطالع کنيد(يا حتي اگر تورق کنيد)، حتما مثل من به اين نتيجه مي رسيد که ايشان در چند سال اخير سعي کرده اند تا عدالت را گفتمان غالب کشور کنند. بارها و بارها ايشان مساله رفاه زدگي، اشرافيت دولتمردان و فقر و فساد و تبعيض را گوشزد فرمودند (ولي کو گوش شنوا...)

آنقدر ايشان اين مساله را تکرار کردند که همه اهميت اين موضوع را درک کردند. (ولي چقدر دير...) آن هم چه جالب! به صورتي ناقص و با ديد حزبي آن را به نفع خود و حزب خود مصادره کردند. آن جور که امروز هرکس دم از عدالت بزند، (به عنوان يک امر انساني و يک ارزش و امر فطري) ميگويند اين جناح راستي است. (چه مي دونم محافظه کار يا شايد هم اصولگرا و شايد هم ....) آن هم در مورد چنين مورد مهم و ارزشمندي!!! آخه من نمي دونم تو اين مملکت يکي نيست به اينها بگه اخوي عدالت خوبه، ولي شما چرا از خودتون شروع نمي کنيد؟ چرا فقط حرف مي زنيد؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟؟؟؟

درسته که آقا مي گن اول با دانه درشت ها مبارزه کنين ولي اين که دليل نمي شه که بگين خوب بقيه که دانه درشت نيستند. پس در مورد بقيه هيچي! آخه کي آقا اين جور گفته که شما...

اگه يادتون باشه چند مدت پيش در مورد خيابان خوابي خودم و دوستام يه چيزايي نوشتم. بنده خدايي از کارمندان کميته امداد ( کميته امداد امام خميني(ره) سابق ( آدم شرمش مياد اينها رو منسوب به امام خميني(ره) کنه)) آره بنده خدا اومد يه حرف زد که واقعا من رو سوزوند: " اين عدالتي که شما به دنبالش هستين عدالت کمونيستيه" !!! يکي از دوستان ( صاحب همون بي او و مدل 1975) که اون فرد رو مي شناخت گفت فکر نکنم بنده خدا تا به حال دانشگاه رفته باشه [ البته به جز جمعه ها براي نماز جمعه! ] آخه شما چرا ميخواي توجيه کني؟ مگه مجبوري نظر بدي؟ واقعا مي دوني عدالت کمونيستي چيه؟ عدالت علوي کدومه؟ چه فرقي با هم داره؟ و ...

اينهايي رو که گفتم بيشتر درد دله تا مطالبه ( يا انتقاد يا ... اَه گير دادي ها!!! اينقدر تو اين الفاظ نَمون) اعصاب، مصاب ندارم که. تا يه قانون به مجلس مياد که ميخاد با فقر و ... مبارزه کنه اول نگاه ميکنن ببينن کدوم طرفي ها طرحش رو به مجلس دادن، بعد نگاه ميکنن ببينن با منافع شخصيشون سازگاره يا نه، بعد...( برا کاراشون عجب استدلالهايي که نمي آورن) آخه کي مي خواهند به حق راي بدهند!! واقعا نمي دونم جواب خدا رو چه جور مي خواهند بدهند؟

از هر دو گروه گله دارم... چه از اين وري ها... چه از اون وري ها... از همه... من از همتون بدم مي آيد...

همين...


از اينکه يه خورده نامنظم هستم معذرت ميخواهم. آخه فصل امتحاناته. يه خورده انصاف داشته باشين.

 يا علی مدد