اختصاصي وبلاگ پاسخگويي

تعدادي از دانشجويان عضو شوراي مرکزي جنبش عدالتخواه دانشجويي خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و ايشان مسائلي چند را به آنها گوشزد فرمودند. ايشان در بخشي از سخنانشان از حرکت خيابان خوابي اخير دانشجويان به عنوان حرکتي جالب و زيبا نام بردند و فرمودند:

 

"خيلي خوب بود من از نگاه کردن اينها و خواندن اين موارد واقعا لذت بردم و از بودن جريان هايي مثل شما خدا را شکر مي کنم. شما بدانيد که مملکت مال شماست. مال اين تفکر است. البته عده اي هياهو و کارهايي مي کنند اما الباطل جوله / فاما الزبد فيذهب الجفا... اينها کف روي آب است و آنچه که مي ماند همين جريان است. البته به شرط اينکه کار کنيد به شرط اينکه کار کنيد. در مورد نقد حاکمان من اعتقادي ندارم که دانشجويان با عصبانيت نقد کنند و يا گروهي و جمعيتي را به اسم انتقاد راه بياندازند و با پرخاش مسئولان را نقد کنند. نه از اين جهت که آنان را قابل نقد نمي دانم بلکه من کارهاي خودم را هم در معرض نقد مي دانم چه برسد به مسئولين. ولي عقيده ندارم که همه کارهايمان را معطوف به اينگونه حرکات کنيم. چون چند سالي است که معتقدم فضاي کشور غبار آلود است و فتنه وجود دارد. لذا شما بايد خيلي شفاف عمل کنيد. کارهاي مهمتري وجود دارد، از جمله همين کارهايي که نوشته بوديد. امروز وظيفه شما تقويت بنيه علمي، عملي واعتقادي، به روز کردن انگيزه ها و اينکه انگيزه ها را از کمون باطن به عمل در آوردن است. جلسه با آقاي شاهرودي خيلي خوب است. با مسئولين ملاقات کنيد با رئيس جمهور فعلي، با رئيس جمهور آينده، با وزرا و ... حرف بزنيد و نفد کنيد. حرف منطقي خاصيتش اين است که حتما اثر مي کند حتي بر آدم مغرض، ولي آدم مغرض چون غرض دارد، بر خلاف آن حرکت مي کند."

من شما را دوست دارم و برايتان دعا مي کنم

 

در صورت اجازه گزارش کامل اين ديدار در همين وبلاگ منتشر خواهد شد.


 

بنده خدايي امروز بعدازظهر اومده بود خوابگاه. از دانشجويان مسن(30 ساله) دانشگاه بود. يه جريان از حضرت امام خميني نقل کرد. من هم اين رو نقل مي کنم:

اولين بار امام در سال 58 سکته کرده بودند. ايشان را از قم به تهران آوردند. پس از عمل ايشان را به منزلي ويلايي انتقال دادند. ولي هر چه به امام دعا مي دادند تاثيري نداشت. امام فرمودند: "چون در جايي هستم که بقيه مردم نمي توانند مشابهش را داشته باشند. ولي اگر مرا به قم ببريد اين داروها اثر مي کند..." و همين طور هم شد. تاثير مردم داري و زندگي در سطح مردم در جسم امام هم رسيده بود.


 

ظهر امروز- مسجد

در اسلام عبادات دو جنبه دارد: فردي و عملي. يعني در نماز هم حواسته به نماز خودت باشه هم بغل دستيت.!!! نماز من اين گونه است !!!!!!

امروز يکي از نمايندگان مجلس کنار دست من در صف نماز ايستاده بود. (چه سعادتي داشته!!!!) ما هم که در اوج و عرش بوديم. يهو چشمم افتاد به جوراب اين بنده خدا... تعجب کردم، بيشتر دقت کردم نه مثل اينکه درست ديده بودم... بنده خدا جورابش وصله داشت... شاخ درآوردم.