هر چي فکر کردم نتونستم حرف ديگه ي بزنم.

عيد غدير بر شما مبارک.

فقط همين!


پرسش های پرسمان بی پاسخ مانده است

در حالي که رمضانزاده سخنگوي دولت بر آمادگي هيات وزيران براي پاسخگويي تاکيد مي کند، تهيه کننده برنامه تلويزيوني پرسمان از بي پاسخ ماندن پرسش هاي اين برنامه از مسئولان انتقاد کرد و گفت: تاکنون تنها شش وزيرکابينه در پرسمان حضور يافته اند.
محمد رضا راهپيما، تهيه کننده برنامه تلويزيوني پرسمان درگفتگو با مهر، با بيان ين مطلب گفت: در برنامه تلويزيوني پرسمان که از شکه يک سيما به مناسبت سال پاسخگويي تهيه و پخش مي شود تلاش شده است بستر مناسبي فراهم شود تا مسئولان با حضور دراين برنامه تلويزيوني علاوه بر ارايه عملکرد و بيلان کاري خود به پرسش ها وانتقادات موجود درحيطه کاري خود پاسخ دهند ولي متاسفانه رويکرد مناسبي از سوي مسئولان بري حضور در برنامه پرسمان ديده نشد ومسئولان از پاسخگويي گريزانند .

تهيه کننده برنامه تلويزيون پرسمان افزود: متاسفانه ين برنامه به دليل عدم حضور مسئولان و پخش نشدن آن در برخي هفته ها آنگونه که شايسته بود نتوانست انتظارات مردم را در پاسخگو کردن مسئولان برآورده کند و ين مطلب را مي توان از نامه هايي که از سوي مردم شريف ايران به دفتر برنامه رسيده است دريافت.

راهپيما گفت: از اويل مردادماه به تمامي روابط عمومي ها و روساي دفاتر مسئولان ارشد دستگاهها و وزيران دعوت نامه پرسمان ارسال شد وزمان حضور در برنامه نيز در اختيار آنان قرار گرفت. تا هر زمان که علاقمند به پاسخگويي در پرسمان بودند حتي در روزهاي تعطيل و شب ها، برنامه پرسمان ضبط شود، اما عليرغم پيگيری هاي متعدد ومکرر به جز آقايان جهانگيري ، معتمدي ، پزشکيان ، توفيقي ، عبدالعلي زاده و شوشتري و تعدادي از مديران ارشد قوه قضاييه و نيروي انتظامي هيچ يک از معاونين رييس جمهور و وزيران کابينه و مسئولان دستگاه هاي اجرايي نسبت  به حضور درپرسمان توجه و اهميتي قابل نشدند.

راهپيما با اشاره به فرا رسيدن دهه مبارک فجر و تعطيلي پرسمان تا پايان بهمن ماه گفت:تنها يک ماه از سال پاسخگويي باقي مانده است وهمچنان پرسش هاي پرسمان که در واقع پرسش هاي مردم است بي پاسخ مانده است.

وي تصريح کرد: هدف و قصد پرسمان ، مچ گيري ، تضعيف وتخريب هيچ فرد مسئول يا نهادي نيست و اگر به برنامه هاي پخش شده پرسمان مراجعه شود ، فرصت ارايه  آمار و ارقام وعملکرد و بيلان کاري مسئولان بيش از پاسخ به سوالات بوده است.

تهيه کننده برنامه تلويزيوني پرسمان درپيان به دليل بي پاسخ ماندن پرسشها از ملت شريف يران عذرخواهي کرد و ابراز اميدواري کرد مسئولان در فرصت باقي مانده از سال پاسخگويي دعوت پرسمان را اجابت کنند.


منطق مردم سالاري ديني از منظر رهبري:

  • مشروعيت اسلامي بر پايه تقوا و عدالت متکي است، اما اگر راي مردم نباشد، نظام مقبوليت و کارائي ندارد، به همين دليل راي مردم و انتخابات در نظام مردم سالاري ديني، بسيار مهم است.

  • دموکراسي غربي با تکيه بر ليبراليسم، پايه مشروعيت حکومت را راي اکثريت مي داند. البته همين ايده دي اکثريت نيز تنها در تئوري است. زيرا در عمل بسياري از حکومت هاي غربي از ين اکثريت برخوردار نيستند و هرجا حکومت مردمي مخالف خود ببيند، با کودتا يا از هر راه ديگر بري سرنگوني آن تلاش مي کنند، هم چنانکه در شيلي، کودتاي 28 مرداد 32 و بسياري از کشورهاي ديگر، همين کار را کردند.

  • در منطق بسيار مستحکم و عميق مردم سالاري ديني،هيچ وليت و حاکميتي مطلوب نيست، مگر پروردگار تفويض کرده باشد و خداوند نيز ين حاکميت را در رده هي مختلف حاکميت اسلامي تنها به کساني تفويض مي کند که عدالت و تقوا داشته باشند و مردم هم آنها را بخواهند.

  • تاکيد بر حضور مردم در انتخابات مجلس به اين علت است که مجلس مي خواهد 4 سال سرنوشت کشور و ملت را با قوانين خود تعيين کند، بنابراين حضور در انتخابات و در روند تعيين نميندگان مجلس، وظيفه اي شرعي، عقلائي و وجداني است. هيچ کس نبايد خود را از ين ميدان کنار بکشد. عملکرد مسئولان مي تواند در ترغيب مردم بري شرکت در انتخابات ... نقش مهمي ايفا کند.

  • اخلاق و عقيده مسئولان بر خلاف اخلاق و عقيده مردم، مساله ي فردي و شخصي نيست، بلکه مساله ي عمومي است. چرا که اگر فردي معامله گر باشد، دنبال پرکردن جيب خود و اطرافيانش باشد، يا بيگانه پرست و ترسو و فاسد باشد و به مجلس برود، همين اخلاق و عقيده او منشا مشکلات فراواني براي کشور و مردم خواهد شد.

  • مجلس ساکت و راکد به درد نمي خورد، بلکه مجلس به عناصر فعال و پرتحرک فکري و کاري نياز دارد، اما بايد همه ين اقدامات در چارچوب نظام صورت گيرد، چرا که مجلس جاي برنامه ريزی براي پيشرفت کشور  و نظام است نه جايي بري تحرک بر ضد نظام.

  • رهبري در مسئوليت هاي قوا دخالت نمي کند، مگر احساس کند اگر تذکر ندهد، يک زاويه بسيار خطرناک در مسير عمومي ملت پيش مي آيد که در مجلس ششم يکبار در تغيير قانون مطبوعات اين مساله رخ داد.