ديروز سالروز اعلام حکم اعدام سلمان رشدی بود. گفتم يادآوری کنم. فعلا اين لينک رو بخونين. حتما مطلبی رو در اين باره خواهم نوشت.

دانشجوی ايرانی اولين مجری حکم ارتداد سلمان رشدی

ياعلی مدد