بخوانيد:

◊ آخرين تحليل ها از اوضاع لبنان       توسط خودم

◊ نتايج يک نظر سنجی منتشر نشده در مورد انتخابات

◊ استعفای دولت لبنان

◊ مقاله دوست عزيزم آقای ميزان در روزنامه شرق در مورد ارتباط رژيم صهيونيستی و اسرائيل (هنوز يک بخش از آن مونده که چاپ نشده)

 بخش اول          بخش دوم

نکته: در مقاله اصلی رژيم صهيونيستی آمده بود که در ويرايش خانه شرق به اسرائيل تبديل شده است. نسخه اصلی تا چند روز ديگر در سايت شريف نيوز منتشر خواهد شد.


◊  اين هم يه آدم خوب. وبلاگش که خوبه خودش رو نمی دونم!