از ديروز تا حالا سرم درد می کنه. از ظهر که خبر دوم رو شنيدم بيشتر. آخه بعضی ها چطور می خواهند بميرند؟ مگر يک انسان از اين دنيا چقدر می تواند با خود ببرد؟

 امسال (که سال آخر رياست جمهوری بعضی هاست) به مديران ارشد وزارت خانه ها، ۳۴ ميليون تومان عيدی داده اند. نمايندگان اصولگرا و به اصطلاح ارزشی يک ميليون و هشتصد هزار تومان.

از طرف ديگه در کارخانه نساجی شهر خمين، به کارگران ۴ ماه است که حقوق نداده اند. يکی از کارگران برای رفقا تعريف کرده که فرزندش به خاطر نداشتن پول برای دوا و درمان، مرده است.

نمی دونم برخی از اين مسئولين چطور می توانند اين را بخوانند و از غصه دق نکنند؟؟؟؟؟؟؟؟


مطلب بعد هم اينکه مثل اينکه اين شريف نيوز هم برای خودش خوشه! اومده مطلب ما رو عينا در سايتش زده است. بعد هم نوشته به گزارش خبرنگار شريف نيوز. اگه من اين خبرنگار رو گير نيارم. البته شوخی می کنم.

خبر شريف نيوز


لينکدونی اخبار هم از سايت مطالبه کپی کردم. البته لينک هايی که خودم خواهم زد، به جای خودش.