مقام معظم رهبری در ديدار سال گذشته خود با مسئولين صداوسيما بر نکات بسيار مهمی در ارتباط با اين رسانه اشاره فرمودند. اما اکنون با گذشت چندين ماه هنوز اثار چندانی را از آن سخنرانی بر برنامه ها نديده ايم. هنوز همان لودگی ها و ابتذال در صدا و سيما جريان دارد و تغييری حاصل نشده است.

نوروز هر سال معمولا يکی از مهمترين دوران صدا و سيمای کشور ما بوده و هست. زيرا در اين فرصت با توجه به خيل کثير مخاطبان بايد بهتر به القای مفاهيم اسلامی تاکيد ورزد. خواهش ميکنم که نگوييد که می خواهيم غير مستقيم القا کنيم که اصلا پذيرفتی نيست. هنوز همان طناز ها (طنزپردازان و بازيگران طنز) و همان مجری ها و همان و همان و همان...

به سخره گرفتن غيرت در طنز ها به قدری زياد شده که به طرز دردناکی دل انسان را به درد می آورد. يا مسابقاتی -همچون سيمرغ- با کارهای ناشايست خلاف اخلاق عمومی همراه شده است. و قس علی هذا

و آيا اين رسانه به جای تبليغات درست به مصرف زدگی و غرب زدگی نمی انجامد؟

رسانه ملی ما با دانشگاهی که امام (ره) می فرمودند فاصله زياد و اختلافات مبنايی دارد. نبايد کمی بيشتر به آن توجه کنيم؟

لينک های مرتبط:

ضرغامی:صدا و سيما را نقد کنيد

اعتراضات به رسانه ملی: جای حزب اللهی ها خالی نيست؟

گسترش شبکه ها نسلی از مخاطبان را نجات داد

پرسش های رهبری از صدا و سيما: آيا زندگی مردم همين جور است؟