خبر اختصاصی:

مهدوی کنیدبير جامعه روحانيت مبارز امروز در پايان جلسه اخلاق خود در دانشگاه امام صادق(ع) به سئوالات دانشجويان درباره انتخابات رياست جمهوری پاسخ گفت.

آيت الله مهدوی کنی ضمن انتقاد از برخورد تبعيض آميز شورای هماهنگی با نامزدهای مطرح در اين شورا، از عدم حضور خود در جلسه اخير اين شورا خبر داد.

وی با تاکيد مجدد بر حزب نبودن جامعه روحانيت مبارز اعلام کانديداتوری اين مجموعه را از يکی از کانديداها در آينده نزديک قطعی دانست.

هر چند رئيس دانشگاه امام صادق(ع) حاضر نشد از شخصيت مورد حمايت خود سخن بگويد و آن را سادگی ناميد، اما در پاسخ به سئوالی درباره لاريجانی وی را کانديدای مطلوبی ندانست.

وی افزود: با وجود شرايط فعلی احتمال حضور هاشمی بيش از ۹۰ درصد است و اگر حضور هاشمی قطعی شود، نظر خود را درباره او اعلام خواهم کرد.

وی با تاکيد مجدد بر غير قطعی بودن کانديداتوری لاريجانی از سوی جامعه روحانيت مبارز گفت: از نظر ما کانديداهای اصولگرا همه تقريبا در يک سطح هستند و بايد با يکديگر توافق کنند.

شايان ذکر است اين شخصيت مطرح نظام و جناح راست در پايان اين ديدار از دانشجويان خواست تا سخنان سياسی وی را منتشر نکنند!!!!!!