يکسال پيش در چنين روزهايی بود که ما وبلاگ نويس شديم.

مرسوم است که هرکسی سالگرد وبلاگش رو می گيره، اولين پست مطلبش رو برای يادآوری ميذاره و ميگه که ما اينجوری شروع کرديم. ولی من نمی دونم چرا اينجوری شده. دو پست اول وبلاگم رو نمی تونم ببينم!

البته می دونم چی بوده، ولی بودن خود مطلب حال ديگری دارد. ولی خوب در هر صورت ما هم به جمع يکساله ها پيوستيم! کم کم داريم زبون باز می کنيم و حرف زدن و راه رفتن رو ياد می گيريم.

دليل راه اندازی اين وبلاگ هم که مشخصه. شما هم می دانيد. اما باز هم می گم. سال گذشته سال پاسخگويی بود. رهبر انقلاب هم بر امر پاسخ خواهی تاکيد داشتند. ما هم تصميم گرفتيم که مطالبه عدالت کنيم. همين ديگه

خوب ديگه چی بايد بگم؟ آهان يادم اومد.

تبريک فراموش نشود!