دعوای کمیت و کیفیت

وجود «کمیت» را در عالم واقع نمی‌فهمم.

آیا واقعاً چیزی به نام «یک» وجود دارد که با «یک»ِ دیگری برابر باشد؟ و جمع آن دو تا، «دو» بشود؟

ـــــــــــــــــ 

از وقتی به موضوع کمیت و ماهیت عدد فکر می‌کنم، آهنگ نامجو می‌آید توی ذهنم و هی راه می‌رود:


ببین ببین ببین ببین ببین ببین
ببین ببین ببین ببین ببین ببین

ببین دیازپام ده خورانده‌اند خلق را
ببین چگونه کرده‌اند مد ریای دلق را
ببین چگونه بشکنند جای شیشه طلق را
ببین چگونه پول می‌دهیم، نفت و آب و برق را
ببین احاطه کرده‌ است عدد
فکر خلق را

مچاله شو به جوی آب شو روان، عدد بده
زباله شو به گوشه‌ای غمین هزار ساله شو، عدد بده
این قرار عاشقانه را، عدد بده
شور و حال عارفانه را، عدد بده
رو جهان بی‌کرانه را سند بزن
روی رود، روی رود، روی رود، روی رودِ تشنگیت، سد بزن

عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده

دانلود 

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد مهدوی اشرف

به شدت مشکوک می زنی نکنه تو جشنواره ای چیزی شرکت کردی که این قدر فعال می زنی و پست ها کوتاه کوتاه می نویسی! بلا