منظومه فکری

بهترین اندیشه اونی هست که هم خدا داشته باشه و هم خرما!

 

خدای‌ش به جای خودش- خرمای‌ش هم به جای خود. هر چیز به‌جای خویش نیکوست!

من عاشق این منظومه‌ی فکری‌ام

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصلاح شد.

/ 1 نظر / 19 بازدید
علی

شخصا به هیچ عنوانی شاهدی بر امکان وجود چنین نظام فکری نمی بینم! کاش از اجمال کمی به تفصیل می پرداختید!