ياد باد آن روزگاران، ياد باد...

_ بدون بی هوشی که نمی شه که.

_ نمی شه؟ نکنيد.

_ اين پا بايد عمل بشه.

_ من زير بار بی هوشی نمی رم. همين جوری اگه می تونی عمل کن.

_ بر شيطون لعنت. لا اله الا الله. خدايا ... بابا جان...

بالاخره دکتر مجبور شد که راضی شود.

_ بی هوش کنن منو؟ بعد من زير بی هوشی شروع کنم منطقه رو توجيه کردن. کی بشنوه؟ محرم باشه؟ نباشه؟

_ خيلی درد داشت؟

_ حالا ديگه. بی درد هم نبود. بد نبود.

هفته دفاع مقدس بر پايمردانش گرامی باد.

/ 3 نظر / 6 بازدید
نيما

سلام. ياد مردان خوب هميشه در سينه ها ماندنی خواهد بود....

m_m

با سلام به عدالت خواه بنويس از عدالت نه اينقدر زياد که اسم عدالت هم برايمان تکراری شود هر چهار روزی يکبار خوبه شرمنده ها ...ممنون که ما رو قابل ميدونی بهمون سر ميزنی