مسئولين سه قوه پاسخگو نيستند

اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي:
مسوولين قواي كشور پاسخگو نيستند


خبرگزاري فارس: اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران و مسئولين بسيج دانشجويي تاكيد كردند:مسوولين سه قوه در خصوص عملكرد خود پاسخگو نبوده و نيستند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عصر امروز اعضاي شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي و مسوولين بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران در يك كنفرانس خبري در آستانه سالگرد فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه مفاسد اقتصادي در جمع خبرنگاران بر عدم پاسخگويي قوا تاكيد كردند.
"شاهين ايستادگي" با اشاره به سال پاسخگويي و با بيان اينكه ما تاكنون مسوولين را پاسخگو نديديم،‌ گفت:

از صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي سه سال مي‌گذرد و امسال كه سال پاسخگويي است مسوولين قواي سه گانه بايد در خصوص عملكرد خود در رابطه با اين فرمان توضيح دهند.
دبير شوراي تبيين مواضع حوزه بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد (ثارالله) با بيان اينكه مجلس ششم، دولت خاتمي و قوه قضائيه بايد اهداف و وظايف خود را مشخص كنند، اظهار داشت: اين مسوولين اهداف و وظايف خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي دانند و به حد كافي پاسخگوي عملكرد خود نبودند.
وي تاكيد كرد: دولت بايد توضيح دهد كه براي اصلاح ساختار اقتصادي بيمار كشور چه كرده است و برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي درمان كدام بخش از اقتصاد بيمار كشور مفيد بوده است.
وي يكي از وظايف بسيج دانشجويي را بيان مطالبات مردم و رهبري از مسئولين دانست و گفت: بسيج دانشجويي در حوزه اجرايي مسئوليت ندارد كه بتواند مطالبات مردم و رهبري را برآورده كند اما مي‌تواند آنرا به يك مطالبه عمومي تبديل كند و از مسوولين پاسخ بطلبد.
دبير شوراي تبيين مواضع حوزه بسيج دانشجويي ثارالله به بسترهاي سياسي كه باعث مفاسد اقتصادي مي‌شود، اشاره كرد و اظهار داشت: مجلس ششم از سياسي ترين مجلس پس از انقلاب اسلامي است و بايد جواب دهد كه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و رانت خواري چه تلاشي كرده و چه برنامه‌هاي ارايه كرده است.
وي با بيان اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد به برخوردهاي سطحي بسنده شود، گفت: بسياري از مفاسد اقتصادي در قدرت سياسي ريشه دارد اما مبارزه با مفاسد اقتصادي را نبايد با مسايل سياسي خلط كرد و قوه قضائيه بايد در خصوص عملكرد خود در برخورد با اينگونه موارد توضيح دهد.
"عليرضا ناد علي" نيز مهم ترين رسالت دانشجويان را بالا بردن بصيرت در بين دانشجويان دانست و گفت‌: در رابطه با فرمايشات مقام معظم رهبري، بسيج دانشجويان نيز وظيفه مطالبه گري از مسوولين دارد و بايد آنها را به پاسخگويي بطلبد.
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران با تاكيد بر پاسخگو بودن مسوولين قواي سه گانه نسبت به مطالبات مردم و رهبري تصريح كرد: آنها بايد در سال پاسخگويي پاسخ دهند كه پس از سه سال از صدور فرمان مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي چه عملكردهايي داشته‌اند.
وي با بيان اينكه بسيج دانشجويي از هيچ جناحي خط نمي‌گيرد گفت:‌ بسيج دانشجويي مستقل از جناح‌ها عمل مي‌كند و دلسردي برخي از اين گروهها از بسيج دانشجويي مويد اين امر است.
نادعلي گفت: شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي توسط خود دانشجويان انتخاب مي‌شوند و در خصوص مسايل سياسي نيز همين منتخبين دانشجويان تصميم‌گيري مي‌كنند.
"سيد اميد غضنفري" قائم مقام مركز بسيج دانشجويي ثارالله نيز در سخناني با بيان اينكه پاسخگويي مسئولين را بايد از 2 بعد نگاه كرد اظهار داشت: مسوولين بايد در خصوص پاسخگويي به مطالبات مردم و رهبري پاسخگو باشند و بدانند كه اين پاسخگويي باعث مي‌شود كه مسوولين آينده خود را ملزم به پاسخگويي بدانند و دغدغه‌كاري داشته باشند.
دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران نيز در ادامه اين نشست از راهپيمايي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران در روز دوشنبه هفته آينده خبر داد و با بيان اينكه اين راهپيمايي با هدف پيگيري فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي خواهد بود، گفت: اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران با كارواني به سمت قواي سه گانه حركت خواهند كرد.
"عبدالله گنجي" با اشاره به تلاش جهت گرفتن مجوز قانوني اظهار داشت: حركت ما در راستاي مطالبات رهبري و مردم است و اگر تشكل‌هاي ديگر دانشجويي بخواهند در راستاي اينگونه مطالبات راهپيمايي يا تجمعي داشته باشند، به نفع نظام خواهد بود .
وي گفت:‌ بسيج دانشجويي هر سال سالگرد فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري را گرامي داشته و با تجمع در مقابل قواي سه گانه وظايف آنها را گوشزد مي‌كند.
"محسن مهديان" نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد به بستر بي‌‌تقوايي، ‌ساختارهاي اقتصادي فسادساز، تئوري‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه اقتصادي و احكام اقتصاد ديني توجه كرد گفت: دين يك بخش ارگانيك دارد كه اگر بخشي از آنرا توجه نكنيم بخش‌هاي ديگر خوب كار نمي‌كند و براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد به احكام اقتصاد ديني توجه كامل داشت.
نماينده بسيج دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه پاسخگويي مسوولين بايد نهادينه شود گفت: در پاسخگويي مسوولين بايد به سوالات و مطالبات مردم، نحوه پاسخگويي مسئولين و نظارت آنها توجه كرد.
وي از برگزاري همايش عدالت در هفته اول خرداد ماه در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خبر داد و تصريح كرد: براي رسيدن به عدالت برتر يك مقدمه وجود دارد كه هدف ما در اين همايش به چالش كشاندن اين مقدمه است.
مهديان مدت اين همايش را چهار روز ذكر كرد و گفت: در اين همايش با دعوت از منتخبان مردم تهران در مجلس هفتم در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي ميزگردي برگزار خواهيم كرد.
"حميد رضا بوئيني" نيز در اين نشست خبري با بيان اينكه نبايد مسايل اقتصادي را با مسايل سياسي اشتباه گرفت، اظهار داشت: بسيج دانشجويي مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان يك اصل تحقق پذير اصلاحات واقعي نگاه كرده و هيچ نگرش حزبي و جناحي نسبت به اين مساله ندارد.
مسئول حوزه بسيج دانشجويي فجر بهبود وضعيت اقتصادي مردم و كشور را يك بحث مهم نظام دانست و گفت: خلاء بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، همان نظارت در جامعه است و اگر نظارت همگاني و فراگير شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
"سيد احسان خان‌دوزي" نيز با بيان اينكه از تمامي مسئولين مي‌خواهيم كه نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند، ‌گفت: بسيج دانشجويي قصد دارد تا از فرصت استفاده كرده و پرچمدار اصلاح نظام باشد و به كارآمدي و مقبوليت نظام كمك كند.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) عدالت طلبي، توليد علم و جنبش نرم‌افرازي را از جمله مقوله‌هاي آرمان‌خواهي جنبش دانشجويي در پاسخگويي مسئولين دانست.
وي با بيان اينكه مسئولين قوا پاسخگوي عملكرد خود نيستند اظهار داشت: برخي از مسئولين بسيار سخت پاسخگو هستند و پاسخ‌هاي مبهمي در خصوص عملكرد خود مي‌دهند و بطور كلي نسبت به سطح توقع جامعه بسيار كند و غيرشفاف عمل مي‌كنند.
مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه شاهد نيز در اين كنفرانس به تاثيرگذاري نخبگان جامعه بر روي افكار عمومي اشاره كرد و گفت:‌ حركت دانشجويان در راستاي بيان مطالبات رهبري و مردم هيچ منافاتي با حركت‌هاي افراطي برخي دانشجويان ندارد و دانشجويان بايد اين مطالبات را از مسئولين پيگيري و در اين راستا جريان سازي كنند.
"احمد جوانمرد" افزود: بسيج دانشجويي در راستاي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض قدرت اجرايي ندارد اما مي‌تواند به روشنگري پرداخته و تا مطالبات مردم به فراموشي سپرده نشود.

/ 2 نظر / 13 بازدید
بي نام

ميلاد حضرت زهرا مباركباد أقا صالح

بي نام

ميلاد حضرت زهرا(س)مبارك أقا صالح