مولای عشق

   السلام علی الشيب الخضيب  

ببخشيد ديروز عجله داشتم نتونستم در مورد راهپيمائی حرفی بزنم ولی فکر کنم اگه چيزی نگم بهتره! اگر کسی بخواهد ببيند می بيند. مگر اينکه خود را به کوری بزند.

امروز صبح داشتم نوار مولای عشق عصار رو گوش می کردم. خيلی نوار باحاليه.

چون قدم بر خاک خونين داشتی

بذر غيرت در زمين می کاشتی

زهر عشق حق به حمد آويختی

در رکوعت می به ساغر ريختی

قبله تو عشق و مستی قتلگاه

اين مشايخ قبله هاشان بر گناه

گويمت از هفت رنگان مو به مو

خرقه پوشان دغل کار دو رو

سجده بر پست و رياست ميکنيد

با خدا هم با سياست می کنيد

کو نشانی که شما اهل دليد

جملگی تان بر نماز باطليد

می چکد شک بر سر سجاده ها

وای از روزی که افتد پرده ها

ما خدايان زيادی ساختيم

مال مردم را به خود پرداختيم

شير حق برخيز وقت کار شد

بر سر نی رفتنت انکار شد

کاخ ها گرديده مسجد سرفراز

صد رکعت تزوير دارد هر نماز

سجده در مسجد حسينا مشکل است

اين بنا از دل نباشد از گل است

اين خسان با مال مردم زنده اند

جملگی هم در نماز و سجده اند

دم ز راه و رسم مسلمان می زنيم

لاف اسلام و مسلمان می زنيم

کاشکی از نسل مسلمان می شديم

لحظه ای يک دم مسلمان می شديم

سجده بر پست و رياست می کنيد

با خداهم با سياست می کنید

/ 3 نظر / 6 بازدید
من

سلام عليکم راستي نوار موسيقي در محرم؟؟؟؟!!!!!!!!.... يا علي

عدالتخواه

سلام به من (-: ... مگه نوار گوش کردن ايراد داره... تازه اين نوار هم مرثيه خوانی برای امام حسينه... خيلی هم قشنگه... يا علی مدد