ما هم خيابان خواب شديم

خيابان خوابها

گروهی از دانشجويان دانشگاههای تهران در اعتراض به عملکرد بد مسئولان در نهاد های مسئول در قبال کارتن خوابها تصميم به خيابان خوابی در مقابل اين نهادها کردند. شب گذشته اين برنامه از ساعت ۱۰ شب در مقابل شهرداری آغاز شد.

پس از حدود نيم ساعت از حضور دانشجويان آقايان خادم )عضو شورای شهر ( و آقای مشاعی )معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری در جمع دانشجويان حضور يافتند و به سئولات دانشجويان پاسخ دادند. ادامه داستان از زبان ايرنا:

دانشجويان معترض به مرگ کارتن خوابها به بهشت رفتند

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۴ / ۰۹ / ۸۳
دهها دانشجوى عضو يک تشکل دانشجويى موسوم به "جنبش عدالتخواه دانشجويى" دوشنبه شب با انبوهى کارتن و پتو در خيابان "بهشت " مقابل شهردارى تهران تجمع کردند تا به گفته خود "بر تسريع در پيگيرى جمع آورى و ساماندهى کارتن خوابها در شبهاى سرد زمستان " تاکيد دوباره اى داشته باشند. آنها پيشتر با صدور بيانيه اى اعلام کرده بودند : برخوردارى از سرپناه براى محروم ترين افراد اجتماع از ابتدايىترين حقوق انسانى محسوب مىشود. اين عده به مرگ بيش از۴۰ کارتون خواب در تهران اعتراض داشتند که در سه هفته گذشته در شبهاى سرد پايتخت ، جان سپرده اند. دانشجويان معترض ، خواستار رسيدگى به وضعيت اين دسته از "شهروندان محروم " بوده و اعلام کرده اند، هر شب در مقابل سازمانهاى متولى ساماندهى اين دسته از شهروندان ، خواهند خوابيد تا مشکل ساماندهى خيابان خوابها حل شود.
ساعت ۱۰ و۳۰ دقيقه دوشنبه شب، افزون بر ۳۰ دانشجو با کارتن و پتو مقابل در اصلى شهردارى تهران در خيابان "بهشت " تهران ، گردهم آمدند. جمع کثيرى از ماموران نيروى انتظامى و خودروهايى که لحظه به لحظه در مقابل ساختمان شهردارى پارک مىشد، نشان از آن داشت که بزودى مسئولانى براى ديدار با آنان ، به جمع دانشجويان خواهند پيوست .
"مجيد عبداللهى" عضو "جنبش عدالتخواه دانشجويى" پيش از آغاز رسمى اين اعتراض در جمع ديگر دانشجويان گفت : سالهاست که موضوع کارتن خوابى و مرگ آنان وجود داشته است ، اما پس از انتشار مطالبى در مطبوعات مبنى بر مرگ تعدادى از آنان بر اثر سرما، تصميم گرفتيم موضوع را پيگيرى کنيم .
وى افزود : هريک از سازمانها، ديگرى را مسئول تاخير در ساماندهى کارتن خوابها معرفى مىکند و به همين دليل مىخواهيم بدانيم هريک از آنان چه وظيفه اى داشته اند و در اين ميان چه سازمان و يا نهادى کوتاهى کرده است ؟
جمع آرام و هماهنگ دانشجويان که بيشتر به يک جلسه سخنرانى شبيه بود، با حضور رسول خادم ، رييس کميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران ، اسفنديار رحيم مشاعى معاون اجتماعى، فرهنگى شهردارى و سرهنگ مرتضى مکى نماينده نيروى انتظامى به يک جلسه پر شور پرسش و پاسخ تبديل شد، جلسه اى که درآن نه مسئولان که بيشتر دانشجويان و نمايندگان رسانه ها سخن مىگفتند.
رسول خادم اولين کسى بود که پيشنهاد داد بر روى کارتن ها، جلسه برگزار شود، موضوعى که از سوى دانشجويان با استقبال روبه رو شد.  خادم پس از شنيدن انتقادات جدى دانشجويان نسبت به وضعيت ساماندهى خيابان خوابها پيش از ديگر همراهان خود وارد گود گفت و گو با جوانان دانشجو شد.
رييس کميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران سخنان خود را در فضاى آرامى مطرح کرد که ناشى از همدلى دانشجويان بود چرا که در خلال سخنانش ، برخى از دانشجويان از ادبيات کشتى استفاده مىبردند و لبخندهاى رسول خادم حکايت از رضايت از اين موضوع داشت . خادم گفت : اميدوارم فضاى ايجاد شده باعث شود تا يک جريان فراگيرى براى رفع اين دست از مشکلات فراهم شود و همه نهادهاى متولى را گردهم آورد تا
کار سريعتر ساماندهى شود. عضو شوراى شهر گفت : موضوع ساماندهى کارتن خوابها بسيار سخت و داراى
وجوه مختلفى است که حل آن را از توان يک مجموعه خارج ساخته است .
اين سخن قهرمان سابق به مذاق دانشجويان خيلى خوش نيامد و با واکنش آنان مواجه شد.  يکى از دانشجويان خطاب به عضو شوراى شهر گفت : شما پشت قهرمانان زيادى را به خاک آشنا کرده ايد، حال در مورد اين مشکل نبايد اينگونه اظهار عجز کنيد.
خادم پاسخ داد : براساس مصوبه شورايعالىادارى هيچ دستگاهى راسا نمىتواند در بحث جمع آورى و ساماندهى خيابان خوابها عمل کند چرا که مصوبه تاکيد دارد همه امور بايد زير نظر رييس ستاد ساماندهى يعنى استاندار باشد.
رييس کميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى شهر تهران از ساخت و تجهيز چند مرکز در جنوب، جنوب شرق و شمال شرق تهران خبر داد و گفت : از سوم آذرماه  بحث جمع آورى و ساماندهى خيابان خوابها آغاز شده است و تا شب گذشته۱۸۵ نفر از آنان را از سطح شهر تهران جمع آورى کرده ايم .  خادم گفت : شايد جمع آورى با سرعت بتواند اجرا شود اما طبقه بندى و ساماندهى آنان زمانبر است و نياز به هماهنگىهاى بيشترى دارد و در مجموع
امکانات و توان دستگاههاى اجرايى در تهران در مقابل اين مشکل کم است . وى افزود : در ميان کسانى که جمع آورى شده اند انواع ناهنجاريها،  بيماريها و بزه کاريها وجود دارد که همين موضوع ساماندهى آنان را با مشکل
روبه رو کرده است .
عضو شوراى شهر از بزرگ بودن مشکل و نبود تجربه در مورد برخورد با اين معضل ياد کرد، موضوعى که سوالات بسيار را هم در ميان دانشجويان و هم در ميان خبرنگاران برانگيخت . موجى از اعتراضات و سوالات باعث شد، اسفنديار رحيم مشاعى سخنان خود را آغاز کند.  رحيم مشاعى کل موضوع مرگ کارتن خوابها را در .هران بزرگنمايى مطبوعات خواند و گفت : بنا به اظهارات مدير کل حقوقى سازمان پزشکى قانونى۹۰ درصد از کسانى که در يک ماه گذشته در خيابانهاى تهران به کام مرگ رفتند، معتادان تزريقى بوده اند و اساسا وصف کارتن خواب در مورد آنان مصداق ندارد.  وى ادامه داد : کسانى که در اين چند شب مرده اند، کارتن خواب نبوده اند و اين موضوع نيز ربطى به سرما ندارد چرا که اغلب آنان معتادان تزريقى بوده که در اثر نرسيدن مواد مخدر جان سپرده اند.  رحيم مشاعى گفت : رسانه هايى که اين موضوع را بزرگ کرده اند، بلافاصله نيز حکم کرده اند، مسئول مرگ کارتن خوابها شهردارى تهران است ، حال آنکه در ميزان مرگ و مير در ميان شهروندان تهران بطور کلى تغيير محسوسى اتفاق نيفتاده است .
موضع گيرى معاون اجتماعى، فرهنگى شهردارى تهران منجر به تشديد اعتراضات دانشجويان شد. رحيم مشاعى ادامه داد : اصلا اين عده که مردند کارتن خواب نيستند، بسيارى از آنان روز مرده اند،برخى معتادان تزريقى بودند و برخى نيز از بيماريهايى نظير ايدز جان سپرده اند.  معاون اجتماعى ،فرهنگى شهردارى تهران گفت : هزينه اى که شهردارى تهران در مورد ايجاد و تجهيز مراکز نگهدارى کارتن خوابها پرداخته است ، از مرز ۱۰ ميليارد ريال فراتر رفته و اين يعنى اينکه شهردارى بسيار فراتر از وظايف و مسئوليتهاى خود عمل کرده است .  رحيم مشاعى اين را هم گفت که مراکز شهردارى تهران ،توان پذيرش يک هزار خيابان خواب را دارد اما پيداکردن خيابان خوابها کمى مشکل است و در۲۰ روز گذشته که کار جمع آورى آغاز شده است تنها موفق به جمع آورى۱۸۵ نفر شده ايم .
دانشجويان بارها سخنان رحيم مشاعى را به اعتراض قطع کردند بطورى که در بسيارى از مواقع لحن آرام رسول خادم بود که باعث مىشد تا دانشجويان آرام تر شوند.
اين بار، سرهنگ مرتضى مکى نماينده نيروى انتظامى در بحث جمع آورى خيابان خوابها مورد خطاب دانشجويان قرار گرفت که تجربه چند دوره همکارى را در دوره هاى قبلى مديريت شهرى دارد.
مرتضى مکى با استناد به آمارى که در پوشه اى به همراه داشت ، آمارى از عملکرد نيروى انتظامى ارايه داد و تاکيد کرد چنانچه لازم باشد نيروى انتظامى توان آن را دارد که ظرف ۳ روز و با کمک کلانتريها، تمامى خيابان خوابها را در نقاط مختلف شهر شناسايى و جمع آورى کند.
اظهار نظر وى به مذاق دانشجويان خوش آمد و موجب شد تا آنان جمع بندى خود را از اين موضوع ارايه دهند.
يکى از دانشجويان گفت : آقاى خادم مىگويند مشکل اصلى ساماندهى است ، آقاى رحيم مشاعى مىگويند شهردارى تهران فراتر از وظايف خود توان اسکان هزار نفر را دارد و جناب سرهنگ مکى نيز مىگويد که نيروى انتظامى اين توان را دارد تا در مدت سه روز همه خيابان خوابها را از سطح شهر جمع آورى کند.
وى ادامه داد : بايد پاسخ دهيد مشکل کجاست ؟ کدام نهاد در اين زمينه اهمال مىکند تا ما به دنبال پاسخگويى آنان باشيم ؟
ميهمانان بالاخره ساعت يک بامداد سه شنبه تصميم به ترک محفل دانشجويى گرفتند. عده اى از دانشجويان پيشتر پتوها را به روى سرخود کشيده بودند. چهره دانشجويان از شادابى ابتدايى تجمع خالى بود، هواى سرد شبانه تهران باعث شده بود اغلب آنان هرچه بيشتر در لباسهاى پر تعداد خود فرو روند.
ميهمانان دولتى رفته بودند و حال نوبت نمايندگان رسانه ها بود که محل را ترک کنند. دانشجويان آرام آرام به زير پتوهايى رفتند که باران آنها را خيس کرده بود.
کمى آن طرف تر يک خيابان خواب، بخشى از يک نايلون بزرگ را زير پتو و بخشى را روى آن کشيده بود تا هم گرماى درون به هدر نرود و هم از نفوذ باران و سرما به داخل لانه کوچک خود جلوگيرى کند. آن شب، اين تجربه حياتى سوژه اصلى اعتراض (کارتن خواب)، از نگاه تيزبين دانشجويان مخفى ماند.

خيابان خواب

اين هم عکس من ^

خدائيش خيلی سرد بود.............

/ 5 نظر / 7 بازدید
Mohammad

Kheili dametoon garm bood, mageh shoma ha yek kari konid!!! RASTI, salam. Mikhastam agar mayel hastid link moteghabel dahim. agar movafeghid yek email bezanid hamahang konim فان حزب الله هم الغالبون

جاسمین

سلام دوست عدالتخواه .! درسته سرد بود ولی ان شاء ا... نتيجه بخش باشه. خوشحالم که اين حرکت های هدفدار رو به خاطر مردم محروم انجام ميديد .

مصطفی

کار خوب و خدا پسندانه ای بود.پاينده باشی

بشرا

عجب کارتون خوابهايی !!! ... پتوها گلبافت نبودن ؟ :ي

m-m

سلام ...بابا چرا خبر نکردی ما هم می اومديم ...اون که گلبافت نبود پتوه رو ميگم...التبه بايد خدمت دوستمون بگيم برای هر کاری امکانات لازمه ...