«پرواز پرویز» از نگاه روزنامه‌ها

روز گذشته، پرویز مشرف از ریاست جمهوری پاکستان کناره گرفت و با بالگرد از کاخ ریاست جمهوری خارج شد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، این خبر در صفحه‌ی اول اکثر روزنامه‌های کشور چاپ شد. بد نیست مروری بر تیترها داشته باشیم.

تیتر «مشرف رفت» با بسامد سه، بالاترین تکرار را داشت و رتبه‌ی دوم مشترکاً به «خداحافظی مشرف با قدرت» و «مشرف استعفا کرد» و «مشرف: خداحافظ پاکستان» اختصاص می‌یابد که هرکدام دوبار تکرار شده‌اند.

اما من می‌خواهم جایزه‌ی بهترین تیتر را به روزنامه‌ی اسرار بدهم که تیتر متفاوتی برگزیده بود: «خداحافظ دیکتاتور غربگرا»

 

 • اعتماد: چرا مشرف رفت؟
 • اعتماد ملی: پایان مشرف
 • کیهان: پاکستان پس از مشرف در گزارش تحلیلی کیهان
 • اطلاعات: کناره‌گیری پرویز مشرف از ریاست جمهوری پاکستان
 • همشهری: .... و سرانجام مشرف رفت
 • ایران: مشرف استعفا کرد
 • خراسان: پرویز مشرف استعفا کرد
 • حیات نو: مشرف استعفا داد *
 • دنیای اقتصاد: پرویز مشرف رفتنی شد
 • کارگزاران: خداحافظ ژنرال
 • اسرار: خداحافظ دیکتاتور غربگرا
 • حزب الله: مشرف رفت
 • سرمایه: مشرف رفت
 • جام جم: مشرف رفت
 • صدای عدالت: مشرف: خداحافظ پاکستان
 • پول: پرویز مشرف: خداحافظ پاکستان
 • جهان صنعت: آمریکا به مشرف پناهندگی نمی‌دهد
 • جمهوری اسلامی: خداحافظی نظامیان با قدرت در پاکستان
 • آفتاب یزد: خداحافظی مشرف با قدرت
 • عصر اقتصاد: خداحافظی مشرف با قدرت
 • آرمان: پرویز مشرف با قدرت خداحافظی کرد
 • ابرار: پرویز مشرف از قدرت کناره‌گیری کرد
 • سیاست روز: «مشرف» از ریاست کنار کشید
 • فرهنگ آشتی: مشرف خانه‌نشین شد

 

* استعفا با فعل کردن به کار می‌رود و نه دادن! (ابوالحسن نجفی- غلط ننویسیم- صفحه‌ی بیست و سه)

/ 0 نظر / 12 بازدید