راهکارهای فقهی برای شب امتحان!

در شب‌های امتحان چند راه‌حل وجود دارد: فکر کنم یا باید بروم بخوابم یا بخوانم یا بمیرم! «و قول الأخیرِ مرویٌّ و الأوّل الأشهر، أوسطهما الوسط!»
با تشکر از شهید اول و ثانی!

راه‌حل‌های تلویزیونی:
خونمون، خونتون، خونشون یا اتاق تمساح‌ها!
با تشکر از مهران مدیری و دوستان (بر وزن یوگی و دوستان)

/ 0 نظر / 6 بازدید