من عدالتخواه نيستم!!!

سلام رفقا.يه وقت خدای نكرده منو با عدالتخواه اشتباه نگيريدا.من دوست عدالتخواه هستم .از آشنایی با شما هم بسيار خوشبختم.علت اينكه گفتم خدای نكرده هم بعدا براتون ميگم.

عدالتخواه كه خوشبحالش شده و الان كلی وقته رفته پابوس امام رضا﴿ع﴾معلوم هم نيست كی برميگرده.لااقل خداككنه اونجا يادش باشه ما رو هم دعا كنه شايد كه آقا يه نظر هم به ما بكنه.

قبل از اينكه به مشهد بره سر خر عروس رو داد دست ما و گفت:يه مقاله با موضوع عدالت طلبی پاسخگویی و از اين چيزا توی وبلاگ بنويس.منم گفتم كه نه بابا اين كارا از من بر نمی ياد.پرسيد چرا؟ جواب دادم آخه من مگه مثل تو كلم بوی قورمه سبزی ميده كه بيام بشينم پشت كامپيوتر و ازاين چيزا بنويسم؟

گفتم عدالتخواه جان آخه به من و تو چه كه دكوراسيون اتاق آقای خرم وزير محترم راه يك مليارد تومن خرج برداشته؟به من و تو چه كه هزينه يه روز مراسم افتتاح فرودگاه امام﴿ره﴾ يك مليارد و ۸۰۰مليون تومن شده؟ از همه جالبتر فرودگاه هم هنوز افتتاح نشده به هزار و يك دليل تعطيل شد؟ به هش گفتم آخه به من و تو چه كه قراره جايزه نوبل بيشترين سوانح رانندگی رو به ايران و مشخصا به اين آ قا تقديم كنند؟تازه از اون مهمتر چه ربطی به ما داره كه مجلس هم برای استيضاح اين آقا مرتبا استخاره ميكنه؟

به عدالتخواه گفتتم آقا جون اصلا ميدونی چيه ما از اوناييم كه آسه ميرن آسه ميان كه گربه شاخشون نزنه.

يكی نيست بياد به اين پسره بگه اصلا من بيام و تو وبلاگ هم بنويسم كه آره ساختن فلان وزارتخونه به واسطه كارهای تشريفاتيش ملياردها تومن خرج برداشته يا اصلا بيام بنويسم درآمدمازادحاصل از فروش نفت كه بخاطر افزايش روزافزون قيمت نفت ايجاد شده و براش جایی در بودجه امسال پيشبينی نشده معلوم نيست به حساب ذخيره ارزی دولت ميره يا به جيب دست اندركاران دولت؟ آخرش كه چی؟نه واقعا شما بگين.من كه ديگه نميدونم چه جوری به اين پسره حالی كنم!!!

اين همه دليل قانع كننده براش آوردم آخرش ميگه كه نه بالاخره يكی بايد باشه كه وقتی رئيس سابق حوزه هنری سازمان تبليغات دارایی خودش رو سی مليارد تومن اعلام ميكنه يا فلان شهردار دارایی خودش رو هفده مليارد تومن اعلام ميكنه از خودش بپرسه كه اين پولا از كجا اومده؟

راستش رو بخوايد اين عدالتخاه پسر خوبيه فقط يه خورده كله شقه ﴿البته يه كم بيشتر از يه خورده﴾ منم كه آخرش ديدم كار اين پسره از اين حرفا گذشته و هر چه من ميگم نره اون ميگه بدوش و آبمون با هم تو يه جوی نميره گفتم:نه بابا ما اين كاره نيستيم.برو دنبال يه نفر ديگه مثل خودت تو رو بخير ما رو هم به سلامت.

اما يه مدت بعد تصميم گرفتم كه يه سری مطالب رو درباره عدالت توی وبلاگ سنگين و وزين پاسخگویی بنويسم.اگه خدا بخواد از چند روز ديگه شروع ميكنم﴿كی به كيه اين همه مردم وعده سر خرمن ميدن بگذارين يه بار هم ما وعده سر خرمن بديم مگه چی ميشه؟﴾البته اين جوری كه عدالتخواه ازمن خواسته بنويسم عمرا.راستی علت اين هم كه گفتم خدا نكنه ما رو با هم اشتباه بگيرين همين بود كه اون كلش بوی قورمه سبزی ميده ولی من چی؟من كه كلم بوی قورمه سبزی نميده ؟نه خداييش شما بگين ميده؟

يا علی"دوست عدالتخواه"

/ 0 نظر / 7 بازدید