/ 7 نظر / 5 بازدید
مهدي عطار

آدر س وبلگ منwww.accountability.persianblog.irاست كه به معناي پاسخگوئي است سري به ما بزن شما ايمل نداشتي وگرنه حتما ايميل مي زدم اگر ما يل هستي كه بيشتر در اين زمينه با هم ارتباط داشته باشيم به ادرس بالا ايميل بزن خوشحال مي شوم وبلگ خوبي داري ولي در مورد پاسخگوئي كم نوشته اي به نظر من براي پاسخگوئي حاكمان بايد اول فرهنگ پاسخ خواهي ترويج پيدا كند و نهادينه شود

hhaji

سلام ممنونم از حضورتون واقعا پاسخ گويی خيلی عالی است اما ... بازم بيا حتما منم ميام يا حق

نيما

سلام. اين عکس حرفهايی دارد که با هيچ کلامی قابل گفتن نبود. از حضورتون تو چلوکباب بی نهايت شاد شدم...

سجاد

راستي كفشهاي زيبايي هستند

محمد رستمي

سلام بابا گل كاشتي