يه جواب حسابی!

يه بنده خدائی يه پيغام داده بود خواستم جواب بدم ولی عذر می خواهم چون توهين آميز نوشته بود پاکش کردم. اما سئوال اون بنده خدا اين بود که چرا امام خمينی به مردم دروغ گفت. او از آب و برق رايگان گفت ولی ...

جواب من خيلی ساده است:

اول تفکيک کنيم که آيا آب و برق رايگان درست است يا نه؟ اگر درست است و امام عمل نکرده ايشان دو اشتباه دارند. اگر هم اين کار درست نيست خوب می شود يک اشتباه (که اين شعار را مطرح کرده اند)

دوم: ولايت فقيه معصوم نيست و احتمال اشتباه از سوی او وجود دارد. ولی اگر اشتباه وی بسيار بزرگ باشد(به طوری که مديريت يا تدبير يا علم او را خدشه دار کند از ولايت ساقط خواهد شد)

سوم: شايد امام می خواستند چنين کاری کنند و مقدماتی را هم فراهم کرده بودند ولی يا ديگران نخواستند يا بيش از آن عمر نکردند تا بتوانند اين کار را عملی کنند. همانطور که حتما هم می دانيد ما در ابتدای انقلاب جنگ ناجوانمردانه ای را داشتيم که جلوی بسياری از پيشرفت ها را در کشور ما گرفت.

چهارم: اينکه مردم ايران هم به خاطر آب و برق يا گاز مجانی انقلاب نکرده اند که به خاطر آن هم از انقلاب برگردند. در تحليل انقلاب ها معمولا به شعار ها توجه زيادی می شود. و در انقلاب ما شعار اقتصادی نديدم. اگه شما ديديد به ما هم بگين.

پنجم: اينکه نبايد اشتباه افراد را به حساب انقلاب يا طرز فکر گذاشت. من هم ايراداتی را ديدم که تصميم به راه اندازی اين وبلاگ گرفتم. ولی همانطور که گفتم سعی می کنم اشتباه فرد را به دولت برنگردانم و فقط او را مسئول عملش بدانم. (البته مسئوليت مسئولش را هم نفی نمی کنم)

با اين تفاصيل همانطور که گفتم به نظر من امام در اين مورد احتمالا (باز هم می گويم احتمالا (با توجه به نکته شماره ۳))  اشتباه کرده اند ولی اشتباه ايشان خيلی مهم نبوده و تاثيری در روند انقلاب نداشته است. همانطور که تاکنون هم کسی آن را مطالبه نکرده است.

يا علی مدد

/ 1 نظر / 7 بازدید
Hajji

Khoshalam ke as javab dadan be hich soa'ali emtena nemikonid va ba mantegh tamam javab afrad ra midahid. Ensha'allah movaffagh bashid. Eltemaseh Doa'a, Ya Ali Madad