# ایسنا

لازمه صراحت، پشتوانه عمیق نظری و تئوریک است

عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی:مصلحت‌اندیشی دور از شان دانشجویان استلازمه صراحت در بیان، پشتوانه عمیق نظری و تئوریک است   ایسنا: ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 20 بازدید