شاخصه هاي حكومت علوي از زبان پدر فرزانه انقلاب

۱_پايبندي كامل به دين خدا و اصرار به اقامه دين الهي

هر حكومتي كه اساس كارش بر اقامه دين خدا نياشد علوي نيست.در زمان صدر اسلام در موقع جنگ شخصي پيش حضرت علي(َع) آمد و سوالي راجع به توحيد پرسيد.اطرافيان گفتند:چه موقع سوال است؟!حضرت فرمود:((نه بگذاريد جوابش را بدهيم.مابراي همين ميجنگيم.))اگر در نظام اسلامي اقامه دين خدا حرف نباشد  مردم به دين خدا عمل بكنند يا نكنند اعتقاد داشته يا نداشته باشند و بگوييم به ما چه ربطي دارد اگر اين طور باشد اين حكومت علوي نيست.

۲_ عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعي يعني هيچ مصلحت شخصي و هيچ سياست مربوط به شخص خود رابر عدالت مقدم نكند.حضرت ميفرمايد:((من حاضر نيستم پيروزي را از راه ظلم به دست بياورم)).عدالت براي همه و عدالت در همه شئون يعني عدالت اقتصادي عدالت سياسي عدالت اجتماعي و عدالت اخلاقي واجب و ضروري است.

۳_تقواي الهي

تقواي الهي يعني آن شدت مراقبتي كه انسان در اعمال شخصي خود از راه حق هيچ تخطي نكند و كاملا مراقب خود باشد.مثلا در دست زدن به پول آبروي انسانها گزينشها طردكردنها حرف زدن ها وتمام مسائل زندگي مراقبت بكند. آلوده بودن دل انسان به گناه نميگذارد انسان حقيقت را درك كند. چه برسد به اينكه دنبال حقيقت حركت كند.

ما امروز اگر جمهوري اسلامي هستيم اگر ادعاي حكومت علوي داريم بايد اينها را رعايت كنيم. شما مردم نيز بايد اين را از ما بخواهيد.اقامه دين خدا را بخواهيد. اين كه ما نگاه كنيم ببينيم شرق و غرب در مفاهيم حكومتي و سياست حرفشان چيست آنها چه ميگويند ما هم سعي كنيم خودمان هم آن طور تطبيق دهيم اين همان خلافت عثمانيهاست. مثل خلافت بني اميه و بني عباس است. آنها هم اسمشان خليفه پيغمبر بود اسمشان حكومت اسلامي بود! اما رسم و عملشان حكومت كسري و قيصر و پادشاهان بود.همان جور كه آنها عمل ميكردند اينها هم همان جور عمل ميكردند.اگر ما نيز اين طور باشيم و فقط اسم حكومت اسلامي و علوي باشد و بعد سراغ سرمايه داري غرب برويم اين همان نفاق خواهد شد.

راه درست براي كسي كه پيرو اميرالمومنين است اين است كه شاخصه هاي حكومت علوي را در نظر داشته باشد تا اندازه اي كه ميتواند و قدرت دارد.طبق آنچه كه ساز و كارهاي جهاني اقتضا ميكند اينها را رعايت كند تا آن جهت گيري يك سر سوزن منحرف نشود اين ميشود يك انسان والا ميشود يك حاكم علوي يك چنين حكومتي قدرتمند ميشود جامعه اي كه مردم آن راست بگويند و از مسولان راست بشنوند آنچه را كه وعده ميدهند و ميگويند همان را عمل ميكنند.اين حكومت علوي است.

اللهم احفظ قائدنا الخامنه اي

/ 0 نظر / 7 بازدید