پاسخگویی : حق یا تکلیف؟

چند روز پيش کتاب حق پاسخگويی روژه گارودی را مطالعه می کردم. جالب بود که او پاسخگويی را حق خود می دانست ولی کسی به او توجه نم کرد.طبق قانون مطبوعات که در همه دنيا پذيرفته شده است اگر کسی در رسانه ای مورد اتهام قرار بگيرد حق دارد در اين باره پاسخگويی کند و رسانه مذکور بايد پاسخ او را مانند اتهامی که عليه او منتشر کرده منتشر کند.(قانون مطبوعات ايران - قانون گسو فرانسه)

ولی در کشور ما مسئولين هر کدام به روش های مختلف از اين عمل سرباز می زنند.به عنوان مثال حجت الاسلام عليزاده رئيس دادگستری استان تهران در پاسخ به نامه دانشجويان دانشگاههای تهران پيرامون مفاسد اقتصادی با اشاره به استقلال عمل قاضی خود و همکارانش را از پاسخگويی مبرا دانست.

در حالی که رهبر انقلاب مکررابر پاسخگويی آنها تاکيد کرده است و فرموده اند:مسئولينی که خود را پاسخگو ندانند شايسته تکريم نيستند.ايشان بارها مسئولان را امر به پاسخگويی فرمودند. اين را به اين جهت می گويم که بدانند پاسخگويی تکليف است.خصوصا برای آنهايی که منتسب به حکومت و رهبری هستند

نظر شما چيست؟چه کسانی در حکومت اسلامی وظيفه پاسخگويی دارند؟

/ 0 نظر / 7 بازدید